Co to jest formuła duńska?

Co to jest formuła duńska?

Formuła duńska to wzór, który służy do szacowania nośności pali wbijanych. Została ona opracowana w roku 1995 przez duńskiego inżyniera i wykorzystywana jest po dziś dzień.

Czy wykorzystywanie formuły duńskiej gwarantuje otrzymanie wiarygodnych wyników oszacowania nośności?

Otóż odpowiedź jest twierdząca, z jednym zastrzeżeniem. Mianowicie takim, że zostanie ona zastosowana w sposób prawidłowy. Każdy, z dostępnych wzorów dynamicznych może być stosowany w określonym zakresie. Ogranicza się to m.in. do rodzaju pala czy warunków gruntowych. W Polsce zaleca się stosowanie tej metody do szacowania nośności pali, które są wbijane w tzw. grunty sypkie, jak i również uwarstwionych z przewagą sypkich.

W jaki sposób wykorzystuje się formułę duńską?

Po obliczeniu formuły duńskiej nośności pala można ją wykorzystać między innymi do określenia kryterium wpędu, bieżącego szacowania nośności pali które są wbijane, oceny w sposób pośredni jednorodności warunków gruntowych itp.

W jaki sposób oszacować nośność obliczeniową pala na podstawie wyliczonej wartości nośności granicznej?

W tym wypadku najlepiej sprawdzają się procedury normowe i wyliczenie ich na podstawie dostępnych wzorów.

Czy wysoka wartość współczynników korelacyjnych pozwala na wiarygodne szacowanie nośności pali z wykorzystaniem formuły duńskiej?

Otóż odpowiedź na to pytanie brzmi – tak. Dlaczego? Dlatego, że jej wykorzystanie nie wymaga ponoszenia praktycznie żadnych ponadprogramowych kosztów. Głównie znajdzie to swoje zastosowanie przy wykonywaniu małych fundamentów polowych, gdy koszt przeprowadzenia próbnego obciążenia statycznego jak i również dynamicznego może być większy niż faktyczne korzyści, które wynikają z jego przeprowadzenia. To rozwiązanie jest również nieocenione w odniesieniu do dużych fundamentów, które tworzą pale prefabrykowane. Za sprawą tej metody istnieje możliwość pozyskania istotnych informacji o wykonywanym fundamencie polowym, a co za tym idzie oszacowanie nośności absolutnie wszystkich pali, co w przypadku stosowania innych technologii jest niemal niemożliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 − 2 =