Jak schnie beton i jakie są jego właściwości podczas wiązania

Jak schnie beton i jakie są jego właściwości podczas wiązania

Po wylaniu do szalunków lub na wyznaczoną powierzchnię warstwy betonu rozpoczyna się proces wiązania. Producenci betonu zalecają wykonywanie prac w ciągu jednej godziny. Późniejsze prace mogą powodować trwałe uszkodzenia struktury betonu.

Etapy schnięcia masy betonowej

Standardowy beton potrzebuje do związania czasu nawet 48 godzin. W tym momencie można go obciążyć tylko w małym stopniu. Większość prac należy zaplanować po okresie około 10 dni. Pełne związanie betonu to okres nawet 28 dni w zależności od temperatury otoczenia.

Czynnikami wpływającymi na czas schnięcia jest kubatura wylanej warstwy zaprawy betonowej oraz powierzchnia parowania. W ten sposób szybciej beton oddaje wodę. Proces ten należy kontrolować, aby nie odbywał się w czasie krótszym, niż zakłada norma budowlana. Ten sam proces schnięcia może być różny przy różnych grubościach warstw. W razie potrzeby czas schnięcia betonu można wydłużyć, dodając do mieszanki plastyfikatory. W przypadku skrajnych warunków atmosferycznych istnieje konieczność przyspieszenia lub spowolnienia procesu schnięcia betonu.

Wytrzymałość i czas schnięcia

W zależności, jaki element architektoniczny będzie wykonywany z betonu to można obliczyć średni czas schnięcia. Elementy wystające ponad poziom gruntu szybciej oddają wodę w postaci par wodnej na zewnątrz. Ma to wpływ w początkowej fazie wiązania. Szybciej można wykonywać kolejne etapy prac lub czynności przygotowawcze. Jeżeli zalewamy fundamenty, które otoczone są gruntem, to utrata wody jest utrudniona i proces ten wydłuża się o kolejne dni. Czas schnięcia nie jest równoznaczny z czasem, w którym beton nabiera pełnej wytrzymałości.

Beton to materiał, który z czasem staje się coraz bardziej twardy. Czas schnięcia w okolicach od 24 do 48 godzin jest optymalny w początkowej fazie wiązania. W zależności od przeznaczenia betonowych elementów następuje wydłużenie okresu ochrony elementów betonowych tak, aby nie powodować ich uszkodzeń zbyt szybką eksploatacją. Dotyczy to zarówno małych prac budowlanych, jak i dużych inwestycji.

betoniarnia kraków cennik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 + seventeen =