Jak zadbać o osoby starsze?

Jak zadbać o osoby starsze?

Nie zdajemy sobie sprawy, jakie są potrzeby osób starszych w zakresie akceptacji, użyteczności i poczucia przynależności do wspólnoty społecznej. W starszym wieku wzrasta bowiem chęć zaspokajania tych podstawowych potrzeb, których mieliśmy wystarczająco, gdy byliśmy aktywni zawodowo i całkowicie zdrowi. Niestety postępujący wiek rządzi się swoimi prawami, czego nie możemy w żaden sposób zmienić.

Jedyne, co możemy zrobić, to pomóc osobom starszym, naszym najbliższym, odnaleźć się w tej sytuacji, która może być dla nich trudna i niekomfortowa. Nagłe wykluczenie z aktywnego społeczeństwa, ze środowiska pracy, działania, może działać destrukcyjnie na psychikę osób starszych. Czują się one całkiem niepotrzebne i bezużyteczne. Kiedy wnuki są odchowane, dziadkowie idą w odstawkę. To właśnie samotność i brak zajęć, czy zainteresowania ze strony innych sprawiają, że osoby starsze często borykają się z depresją, apatią. To tez brak aktywności fizycznej i intelektualnej przyczynia się do problemów ze zdrowiem i logicznym myśleniem. Brak stymulacji pewnych procesów powoduje ich stopniowe tłumienie. Dlatego też powstają kluby seniora, kółka dla emerytów, kluby zainteresowań, czy instytucje takie jak Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wszystkie te formy działalności na rzecz seniorów mają na celu sprostać wyjątkowym potrzebom osób starszych, by byli oni szczęśliwymi członkami danej społeczności. Dom opieki nie zawsze będzie dobrym wyjściem.

Nie można izolować starszych, ignorować ich obecności i odstawiać na boczny tor. Młodzi ludzie muszą się zatroszczyć o potrzeby ludzi starszych, nie tylko w kwestiach zdrowotnych, ale właśnie pod względem psychologicznego wsparcia i podtrzymania poczucia użyteczności, aktywności życiowej. Każdy człowiek w swoim życiu potrzebuje zaspokajać podstawowe potrzeby samorealizacji, spełniania się, bycia potrzebnym, a jednocześnie kochanym, aktywnym zawodowo. Wraz z wiekiem te potrzeby nie zmieniają się, natomiast ich realizacja jest utrudniona. Dlatego też starajmy się zwracać uwagę na potrzeby osób starszych w naszym otoczeniu i pomagać im radzić sobie w codziennym życiu seniora.