O czym mówi prawo gospodarcze i handlowe?

O czym mówi prawo gospodarcze i handlowe?

Prawo gospodarcze i handlowe to odłam prawa, który zajmuje się szeroko rozumianą działalnością gospodarczą. Należy nadmienić, że prawo handlowe jest częścią prawa gospodarczego, która zajmuje się sektorem prywatnym. Prawo to będzie obejmowało kwestie związane z podjęciem działalności gospodarczej, jej prowadzeniem, znajdziemy w nim również przepisy regulujące możliwość jej zamknięcia.

Jakie zagadnienia są interesujące z punktu widzenia prawa gospodarczego?

Prawo gospodarcze powie nam między innymi o tym czym jest działalność gospodarcza, jakie są jej rodzaje. Równie istotne jest to kto może ją otworzyć. Dowiemy się, że działalność gospodarcza jest działalnością stałą, nastawioną na zysk, opartą o zasady racjonalnego gospodarowania. Prawo gospodarcze krok po kroku określa wszystkie działania, które musimy podjąć w celu zarejestrowania i otworzenia swojej firmy. Będą one inne w zależności od tego, czy planujemy założyć własną jednoosobową działalność gospodarczą, czy też otworzyć spółkę. Opisywany dział prawa zajmuje się również wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń, zarówno tych osobistych, jak i majątkowych. Dowiemy się z niego ponadto o kategoriach podmiotów gospodarczych, a więc osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych.

Powyższy dział prawa określa powszechnie obowiązującą zasadę równości, która zakłada, ze każdy podmiot gospodarczy prowadzi swoją działalność na równych prawach. Prawo gospodarcze daje możliwość wyboru określonej formy organizacyjnej, jednolite, przejrzyste zasady jeżeli chodzi o powinności podatkowe. Każdy podmiot gospodarczy ma również możliwość wyboru określonej formy ubezpieczenia. Równość ta dotyczy także przestrzegania przepisów prawa i sankcji, które pojawiają się wówczas, kiedy nie są one respektowane. W prawie gospodarczym są opisane wszystkie zasady dotyczące ogłaszania upadłości przedsiębiorstwa. Polskie prawo gospodarcze musi zostać dostosowane do wymogów prawa Unii Europejskiej.