Rehabilitacja i fizjoterapia – czym są i czym się różnią?

Rehabilitacja i fizjoterapia – czym są i czym się różnią?

Rehabilitacja i fizjoterapia – te pojęcia zna prawie każdy. Nie każdy jednak wie co, odróżnia rehabilitację od fizjoterapii. Zarówno rehabilitacja, jak i fizjoterapia, mają pomóc choremu w powrocie do zdrowia. Pod tymi pojęciami kryją się jednak różne działania. Rehabilitacja ma przywrócić choremu sprawność psychiczną lub fizyczną. To część terapii. Prowadzą ja doświadczeni lekarze zajmujący się różnymi specjalnościami oraz m.in. terapeuci, psychologowie czy pielęgniarki.

Model rehabilitacji

W naszym kraju funkcjonuje tzw. polski model rehabilitacji. Zakłada on ciągłość, powszechność, kompleksowość i wczesność. Ciągłość rehabilitacji polega na rozpoczęciu procesu rehabilitacji i przeprowadzeniu go aż do jego zakończenia. Powszechność rehabilitacji oznacza, że prawo do skorzystania z rehabilitacji przysługuje każdemu choremu, bez względu na wiek czy stwierdzoną chorobę. Kompleksowość rehabilitacji to z kolei udział w procesie rehabilitacji lekarzy różnych specjalności. Kompleksowość rehabilitacji polega również na leczeniu wszystkich dolegliwości pacjenta zarówno fizycznych, jak i psychicznych, za pomocą różnych dostępnych technik.

Fizjoterapia a rehabilitacja

Fizjoterapia natomiast opiera się na leczeniu chorób układu nerwowo – mięśniowego, sercowo – naczyniowego, mięśniowo – szkieletowego oraz oddechowego. Fizjoterapia od rehabilitacji różni się tym, że np. w przeciwieństwie do niej nie zajmuje się chorobami psychicznymi. Fizjoterapeuci leczą m.in. złamane i zrośnięte kości, urazy czaszkowe, bóle kręgosłupa, urazy rdzenia kręgowego czy uszkodzenia stawów. Dzięki fizjoterapii pacjent ma odzyskać pełną sprawność ruchową.
Wśród metod leczenia wykorzystywanych w fizjoterapii można wyróżnić m.in. laseroterapię, leczenia prądami diadynamicznymi i tonolizę. Laseroterapia w fizykoterapii polega na naświetlaniu tkanek laserową falą. Terapia laserem ma m.in. działanie przeciwbólowe i wzmacniające odporność.

Prądy diadynamiczne

Prądy diadynamiczne w fizjoterapii działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Poza tym minimalizują napięcie mięśni. Natomiast tonolizę w fizjoterapii stosuje się przy zaburzeniach układu nerwowego.
Rehabilitacja i fizjoterapia odgrywają niezwykle ważną rolę w odzyskaniu zdrowia przez człowieka. To dzięki nim chory może odzyskać pełną sprawność fizyczną i psychiczną. Chory powinien mieć dostęp do doświadczonych specjalistów, którzy specjalnie dla niego opracowują indywidualny program rehabilitacji i fizjoterapii.