Sanatorium prawie jak wczasy.

Sanatorium prawie jak wczasy.

Głównym celem pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jest poprawa kondycji psychofizycznej pacjenta. Oprócz zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych organizator musi zapewnić zajęcia ogólnorozwojowe i edukacyjne – rekreacyjne i sportowe – i zapewnić do nich odpowiednie warunki.

Aby wyjechać na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem, należy zgłosić się wcześniej do PCPR, który dysponuje listą ośrodków, które posiadają podpisaną z PFRON (Polskim Funduszem Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych) umowę na dofinansowanie. Uwaga, bo nie każdy ośrodek sanatoryjny ma podpisaną umowę z PCPR!

Wybór sanatorium oraz terminu wyjazdu należy potwierdzić w PCPRze (który przekazuje dofinansowanie na wybrany ośrodek). Jest to warunek niezbędny do tego, by wyjechać na turnus. Jeśli oprócz samego pacjenta jedzie jego opiekun, dla niego też niezbędne jest załatwienie dofinansowania – jeśli go nie dostanie, zobowiązany jest pokryć pełny koszt wyjazdu. Z dokumentów organizacyjnych na wyjazd należy wziąć ze sobą skierowanie od lekarza dołączone do wniosku składanego w PCPR, nie potrzeba już osobnego zaświadczenia. Jeśli zaś chodzi o dokumentację choroby, należy wziąć wszystkie wyniki badań.

Wśród zabiegów, których można doświadczyć, są fizjoterapia, ultradźwięki, gimnastyka, hydroterapia (kąpiele lecznicze, okłady, bicze wodne), inhalacje, masaże, światłolecznictwo, elektroterapia a także odnowa biologiczna i zajęcia sportowe, dzięki czemu pobyt w sanatorium ze smutnej konieczności może zmienić się w wyjazd, z którego nie będziemy chcieli wracać. Oferowana jest pełna gama nowoczesnych zabiegów wykonywanych przez lekarzy specjalistów z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej. Są to lekarze o wyższym przygotowaniu i kompetencjach, ponieważ posiadają 2 specjalizacje – kliniczną i uzdrowiskową. Turnusy rehabilitacyjne są organizowane zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym, często w regionach turystycznych naszego kraju, to idealna propozycja dla kuracjuszy wymagających kompleksowej opieki po przebytych schorzeniach, urazach, operacjach i chorobach przewlekłych.