Ubezpieczenie na życie – Warta czy PZU?

Ubezpieczenie na życie – Warta czy PZU?

O tym, że warto posiadać ubezpieczenie na życie nie trzeba nikogo przekonywać. W życiu każdego z nas zdarzają się nieszczęśliwe wypadki i choroby. Odpowiednie zaplecze finansowe może pomóc przejść przez kosztowny proces leczenia i rehabilitacji lub wspomóc rodzinę ubezpieczonego po jego śmierci.

Podstawowy zakres ochrony

Na rynku ubezpieczeń istnieje wiele różnych wariantów polis chroniących zdrowie i życie ubezpieczonego. Różnią się one zarówno zakresem ubezpieczenia, jak i ceną. W opcji podstawowej liczyć można na wypłatę odszkodowania najbliższym w przypadku śmierci ubezpieczonego. Polisy rozróżniają powód zgonu objęty ochroną oraz kwotę do wypłaty, która zazwyczaj jest zależna od wysokości opłacanej składki. Bardzo często do ubezpieczenia na życie dodawane są dodatkowe opcje jak np. wypłaty odszkodowania za pobyt w szpitalu, wypadek czy ciężkie zachorowanie.

Ubezpieczenie na życie Warta

Grupa Warta oferuje swoje produkty ubezpieczeniowe już od blisko 100 lat. Samo w sobie świadczy to o renomie tego ubezpieczyciela. Obecnie w ofercie znaleźć można szereg produktów chroniących niemal każdy aspekt życia i mienia. Ubezpieczenie zdrowia i życia zawiera pakiet ponad 50 zdarzeń, które gwarantują uruchomienie środków z polisy. Ubezpieczyciel oferuje również możliwość dostosowania pakietu do swoich potrzeb oraz rozbudowania go i powiększenia kwoty wypłaty. Ubezpieczenie obejmować może jedynie ubezpieczonego, ale również jego rodzinę. Skorzystać z niego mogą również osoby starsze. Istotną zaletą jest stała, niezależna od wieku, wysokość składki.

Ubezpieczenie na życie PZU

PZU to kolejny wiodący sprzedawca ubezpieczeń na krajowym rynku. W aktualnej ofercie znaleźć można ubezpieczenie na życie zawierane na określony z góry czas – od 5 do 30 lat. Polisa dostępna jest dla osób w przedziale wiekowym 18-65 lat. Jest to typowe ubezpieczenie na wypadek śmierci, jednak wykluczeniami są m.in. zgon podczas popełniania przestępstwa lub samobójstwo. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania również w przypadku zatajenia przez ubezpieczonego ważnych informacji o stanie jego zdrowia lub jeśli zgon nastąpił w ciągu 3 lat od zawarcia polisy.

Wybór ubezpieczyciela

Polisa na życie to rodzaj ubezpieczenia, który ma chronić to, co dla nas najważniejsze – rodzinę. W przypadku nieoczekiwanego zgonu, wypłata odszkodowania pozwoli im na spłatę zobowiązań i godne życie. Warto więc wybrać ubezpieczenie rozsądnie i skorzystać z oferty renomowanego ubezpieczyciela. Z pewnością godną uwagi będzie oferta ubezpieczenie na życie Warta, ze względu na jej dużą elastyczność. Możliwość kompleksowego ubezpieczenia nie tylko życia, ale też zdrowia i rodziny pozwoli poczuć spokój i bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + 14 =